Bán Tỳ Hưu Bắc Kinh Ở Đâu

Tỳ hưu Bắc Kinh đen chuẩn (BKD-S)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá đen tự nhiên (Bắc Kinh, Hồng Kông). + Kích thước (dài

Tỳ hưu Bắc Kinh trắng chuẩn (BKT-S)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh đá trắng tự nhiên (Bắc Kinh, Hồng Kông). + Kích

Tỳ hưu Bắc Kinh xanh chuẩn (BKX-S)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá cẩm thạch Bắc Kinh, Hồng Kông. + Kích thước (dài x

Tỳ hưu Bắc Kinh đen trung (BKD-M)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh đá đen tự nhiên (Bắc Kinh). + Kích thước (dài

Tỳ hưu Bắc Kinh trắng trung (BKT-M)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh đá trắng tự nhiên (Bắc Kinh). + Kích thước (dài

Tỳ hưu Bắc Kinh xanh trung (BKX-M)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh đá Cẩm thạch (Bắc Kinh). + Kích thước (dài x

Tỳ hưu Bắc Kinh xanh khúng (BKX-L)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh xanh khủng đá Cẩm Thạch (một dạng ngọc bích, banded

Tỳ hưu Bắc Kinh trắng khủng (BKT-L)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh trắng khủng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x

Tỳ hưu Bắc Kinh đen khủng (BKD-L)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh đen khủng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x