tỳ hưu chiêu tài trưng bày

Tỳ hưu xanh trên gậy như ý bột đá trung đế gỗ gia đạo thịnh vượng H145G

3,280,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu xanh trên gậy như ý trung (tại Việt Nam).

Tượng Tỳ hưu trên như ý vàng bột đá tiền tài sung túc dồi dào H122G

3,280,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bằng bột đá màu trên gậy như ý (tại Việt

Tượng Tỳ hưu phong thủy xanh trên gậy như ý nhỏ kinh doanh phát đạt H146G

2,190,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu xanh trên gậy như ý nhỏ (tại Việt Nam).