Tỳ Hưu Đá Quý

Cặp ông Tỳ hưu ngọc đá Phỉ Thúy tài lộc công danh vững vàng THT49

38,900,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước

Cặp Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy xanh đen hưng gia thịnh vượng THT07

32,900,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước

Cặp Tỳ hưu đá Myanmar Phỉ Thúy tài lộc thịnh vượng, sức khỏe THT18

36,900,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước

Cặp Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy Myanmar tấn tài tấn lộc may mắn THT42

28,900,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước

Cặp tượng Tỳ hưu đá Phỉ Thúy Miến Điện tài lộc thăng tiến THT01

39,900,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước

Cặp Tỳ hưu phong thủy ngọc Phỉ Thúy xanh xám tác lộc tác tài THT14

35,900,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước

Ông Tỳ hưu ngọc Myanmar Phỉ Thúy thăng tiến sự nghiệp, thịnh vượng THT47

132,900,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước

Cặp Tỳ hưu Phỉ Thúy phong thủy xanh đen sự nghiệp thăng tiến THT28

39,900,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước

Cặp Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy xanh trắng đốm đen hưng gia trấn trạch THT36

18,900,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước

Cặp Tỳ hưu đá Phỉ Thúy xanh trắng kinh doanh phát đạt, tài lộc THT56

42,900,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước

Ông Tỳ hưu đá bạch ngọc tron phong thủy nhỏ trấn trạch tài lộc H007

2,856,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bạch Ngọc trơn nhỏ (tại Việt Nam). + Kích thước

Tượng Tỳ hưu phong thủy đá bạch ngọc cõng như ý lớn bảo trợ sức khỏe M011

20,400,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bạch Ngọc lớn cõng gậy như ý (tại Việt Nam).