tỳ hưu móc khóa

Vòng đeo tay tỳ hưu mã não đỏ (S045)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ hưu đá mã não đỏ nhỏ (tại Việt Nam). + Kích thước

Cặp Tỳ hưu đeo cổ đá hắc ngà (S786)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cặp Tỳ hưu đá thạch anh đen (đá hắc ngà, onyx), Nam Mỹ. +

Cặp tỳ hưu ngậm tiền thạch anh đen (S814)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cặp Tỳ hưu ngậm tiền đá hắc ngà (thạch anh đen). + Kích thước

Tỳ hưu trên lưng ngựa thạch anh đen (S813)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu trên lưng ngựa đá hắc ngà (thạch anh đen, onyx). + Kích

Tỳ hưu đeo cổ lưng vảy rồng (S817)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu lưng chạm vảy rồng đá hắc ngà (thạch anh đen, onyx). +

Tỳ hưu trên bàn tính cổ (S812)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu trên bàn tính cổ đá hắc ngà (thạch anh đen, onyx). +

Tỳ hưu nằm trên lá thạch anh đen (S815)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu trên chiếc lá đá hắc ngà (thạch anh đen, onyx). + Kích

Tỳ hưu trên thân trúc (S811)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu trên thân tre đá hắc ngà (thạch anh đen, onyx). + Kích

Tỳ hưu trên lá ngọc Miến Điện (S414-1)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu trên lá đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x rộng

Trang sức tỳ hưu hàng độc – S1

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu và thiềm thừ (cóc ba chân) đá hắc ngà (thạch anh đen,

Vật Phẩm Phong Thủy tròn 3 tuổi, Tỳ Hưu Trang Sức khuyến mãi siêu khủng !!!!

ty-huu-tren-chiec-la-s815

Mừng Hệ thống Cửa hàng Vật Phẩm Phong Thủy – VatPhamPhongThuy.com tròn 3 tuổi (21-8-2009 / 21-8-2012), để đánh dấu