tỳ hưu trưng bày

Cặp tượng Tỳ hưu đá Phỉ Thúy phong thủy củng số sự nghiệp, hưng gia THL-11-05

83,000,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài

Cặp tượng Tỳ hưu đá Phỉ Thúy phong thủy chiêu tài trấn trạch TH13-3

63,000,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Cặp tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích

Cặp ông Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy may mắn tài lộc thăng tiến TH13-7

59,600,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Cặp tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích

Cặp Tỳ hưu đá Phỉ Thúy phong thủy thăng tiến công danh sự nghiệp TH13-4

58,000,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước

Tỳ hưu đá ngọc Phỉ Thúy phong thủy kinh doanh phát đạt thịnh vượng TH13-6

48,000,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước

Cặp Tỳ hưu đá ngọc Phỉ Thúy phong thủy chiêu tài chiêu lộc TH13-5

39,600,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước

Cặp Tỳ hưu phong thủy đá Phỉ Thúy tài lộc thăng tiến TH13-9

58,800,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước

Cặp ông Tỳ hưu phong thủy đá bạch ngọc lớn trừ tà hóa sát R012

17,340,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bạch Ngọc lớn cõng nén vàng (tại Việt Nam). +

Cặp tượng Tỳ hưu đá Bạch ngọc nhỏ bảo trợ sức khỏe tài lộc BN06

5,900,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bạch ngọc (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x

Ông Tỳ hưu phong thủy ngọc Hoàng Long vàng chế hóa hung khí R015

11,220,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu vẩy rồng đá Hoàng Long (tại Việt Nam) +

Ông Tỳ hưu đá bạch ngọc tron phong thủy nhỏ trấn trạch tài lộc H007

2,856,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bạch Ngọc trơn nhỏ (tại Việt Nam). + Kích thước

Tượng Tỳ hưu phong thủy đá bạch ngọc cõng như ý lớn bảo trợ sức khỏe M011

20,400,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bạch Ngọc lớn cõng gậy như ý (tại Việt Nam).