Tỳ Hưu Bột Đá

Tượng Tỳ hưu trên như ý vàng bột đá tiền tài sung túc dồi dào H122G

3,280,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bằng bột đá màu trên gậy như ý (tại Việt

Tỳ hưu xanh trên gậy như ý bột đá trung đế gỗ gia đạo thịnh vượng H145G

3,280,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu xanh trên gậy như ý trung (tại Việt Nam).

Tượng Tỳ hưu phong thủy xanh trên gậy như ý nhỏ kinh doanh phát đạt H146G

2,190,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu xanh trên gậy như ý nhỏ (tại Việt Nam).

Tượng Tỳ hưu mạ vàng trên đống tiền đế gỗ gia đạo sung túc A074

4,025,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bằng bột đá mạ vàng trên cây đồng tiền (tại

Tượng Tỳ hưu vạn phước bột đá màu bích tà chiêu lộc A079

4,025,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu xanh đứng trên đế gỗ, bột đá màu (tại

Tượng Tỳ hưu trấn bắp cải bột đá màu thu hút tài lộc dồi dào H124G

2,890,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu xanh ôm bắp cải, bột đá màu (tại Việt

Tỳ hưu xanh bột đá trên đế gỗ bích tà hóa sát tài lộc A080

2,625,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu xanh đứng trên đế gỗ, bột đá màu (tại

Tỳ hưu bột đá xanh đế gỗ nạp phước nạo tài may mắn H127G

2,790,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu xanh đậm trên đế gỗ, bột đá màu (tại

Tượng Tỳ hưu ngậm tiền trên bắp cải dồi dào tài lộc thịnh vượng H151G

2,890,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng tỳ hưu ôm bắp cải trên đế gỗ (tại Việt Nam)

Tượng Tỳ hưu xanh bột đá màu nhỏ may mắn tịch tà H129G

1,098,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu xanh nhỏ, bột đá màu (tại Việt Nam). +

Tượng Tỳ hưu bột đá mạ vàng vượng tài bích tà khỏe mạnh H119G

4,990,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu vượng tài trên đế gỗ, bột đá mạ vàng

Tượng Tỳ hưu vàng bột đá vượng tài bích tà may mắn H134G

6,590,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu vàng trên đế gỗ lớn, bột đá màu (tại