Tỳ Hưu Ngọc, Đá Quý

Cặp Tỳ hưu đá Phỉ Thúy xanh trắng kinh doanh phát đạt, tài lộc THT56

42,900,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước

Cặp tượng Tỳ hưu đá Phỉ Thúy phong thủy củng số sự nghiệp, hưng gia THL-11-05

83,000,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài

Tượng Tỳ hưu phong thủy ngọc Phỉ Thúy hóa sát may mắn TH14-3

29,000,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân trắng xanh lý (Myanmar, Miến Điện).

Cặp ông Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy may mắn tài lộc thăng tiến TH13-7

59,600,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Cặp tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích

Cặp tượng Tỳ hưu đá Phỉ Thúy phong thủy chiêu tài trấn trạch TH13-3

63,000,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Cặp tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích

Ông Tỳ hưu đá phong thủy ngọc Phỉ Thúy tất tài tất lộc TH14-2

28,000,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân trắng đen xanh lý (Myanmar, Miến

Tỳ hưu đá ngọc Phỉ Thúy phong thủy kinh doanh phát đạt thịnh vượng TH13-6

48,000,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước

Cặp Tỳ hưu đá Phỉ Thúy phong thủy thăng tiến công danh sự nghiệp TH13-4

58,000,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước

Cặp Tỳ hưu đá ngọc Phỉ Thúy phong thủy chiêu tài chiêu lộc TH13-5

39,600,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước

Cặp Tỳ hưu phong thủy đá Phỉ Thúy tài lộc thăng tiến TH13-9

58,800,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước

Cặp tượng Tỳ hưu đá Bạch ngọc nhỏ bảo trợ sức khỏe tài lộc BN06

5,900,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bạch ngọc (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x

Cặp ông Tỳ hưu phong thủy đá bạch ngọc lớn trừ tà hóa sát R012

17,340,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bạch Ngọc lớn cõng nén vàng (tại Việt Nam). +