Tỳ Hưu Ngọc, Đá Quý

Cặp Tỳ hưu đá lam ngọc trung phong thủy may mắn công việc H017

2,448,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá lam ngọc trung (tại Việt Nam) + Kích thước

Cặp ông tỳ hưu đá thạch anh hồng kích hoạt nhân duyên tài lộc K073

3,168,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu thạch anh hồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài

Ông Tỳ hưu phong thủy ngọc Hoàng Long vàng chế hóa hung khí R015

11,220,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu vẩy rồng đá Hoàng Long (tại Việt Nam) +

Ông Tỳ hưu đá bạch ngọc tron phong thủy nhỏ trấn trạch tài lộc H007

2,856,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bạch Ngọc trơn nhỏ (tại Việt Nam). + Kích thước

Tượng Tỳ hưu phong thủy đá bạch ngọc cõng như ý lớn bảo trợ sức khỏe M011

20,400,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bạch Ngọc lớn cõng gậy như ý (tại Việt Nam).

Tượng ông Tỳ hưu cõng như ý đá thanh ngọc dồi dào tài lộc bình an H003

17,340,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu thanh ngọc cõng gậy như ý (tại Việt Nam). +

Tượng Tỳ hưu phong thủy ngọc đông linh tài lộc tịch tà hóa sát H067

2,520,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá ngọc Đông Linh nhỏ (tại Việt Nam). + Kích

Ông Tỳ hưu cõng nguyên bảo đá thanh ngọc tài lộc dồi dào, sung túc H001

17,340,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu thanh ngọc cõng nguyên bảo (tại Việt Nam). + Kích

Tượng Tỳ hưu phong thủy đá bạch ngọc cõng nguyên bảo vượng tài H001

17,340,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu bạch ngọc tự nhiên (tại Việt Nam). + Kích thước

Cặp Tỳ hưu đá ngọc đông linh xanh phong thủy thăng tiến sự nghiệp M167

4,200,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá ngọc Đông Linh 4 tấc (tại Việt Nam). +

Tượng Tỳ hưu đá hắc ngà phong thủy nhỏ gia tăng tài lộc thịnh vượng HM012

2,040,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá hắc ngà (thạch anh đen, onyx), Nam Mỹ. +

Tỳ hưu đá tam thể, đá 3 màu (TH-3M)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá ngọc Hoàng Long tam thể (3 màu), Tân Cương. + Kích